Thu

[too], pronoun
You (nominative) (informal)

  • Thu kuro kheno?
    What will you eat?
Go Back