Ki

[kee], pronoun
Any (thing), some (thing), or

  • Ki ram-hakro jaa chijaa ai?
    Are there any of the toy’s things?
  • Mukhe ki pinjo ji jeru ai
    I need something to drink
  • Thukhe ker vadhaaro gametho? Mukhe, ki inkhe?
    Who do you like more? Me, or him?
Go Back