Asaankhe

[uh-sahn-keh], pronoun
Us, we (oblique) (polite)

  • Asaankhe kabhar ai ki thu kuro karo
    We know what you did
Go Back